Великобритания

Складиране във Великобритания

За нуждите на групажната ни линия разполагаме със закрита складова площ в градовете Ашфорд (Ashford) и Ившам (Evesham), Великобритания.

Предлагаме износ, внос, транзит Т1 и Т2 за Великобритания, Франция и Австрия.