България

Складиране в България

„Матео 69“ разполага с 400 м2 закрити площи и 2000 м2 открита площ, разположени в кв. Военна Рампа, София.

Извършваме износ, внос, транзит Т1 и Т2 за България.