Сертификати

Лиценз № 0139

„Матео 69“ притежава лиценз на Европейската общност за международен автомобилен превоз на товари, издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Удостоверение за регистрация

„Матео 69“ е официално регистриран оператор в системата на Traces NT и предлага изготвяне на CHED сертификат и проследяване на пратката по време на транспорт .