Експорт

This is custom heading element

Износ: продажба на местни стоки от дадена страна за чужбина. В тесния смисъл износът включва само стоките, които са произведени или преработени в страната, а останалите – внесени и изнесени без преработка, се наричат реекспорт. В най-широкия смисъл на думата тук се включват и стоките с нетърговско предназначение.