Автопарк

Автопаркът на фирмата е съставен от високообемни хенгери 120 м 2 , мегатрейлъри 100 м 2 и бусове с падащ борд за България.

Хенгери с 120м3 с размери

7,70+7,70

7,70+8,15

7,35+8,15

Мега трейлъри:
13,60*2,48*3,00

Всички композиции се разширяват на портала и с повдигащ таван, което позволява транспортирането на извънгабаритни товари.