Групов транспорт

Групажни пратки

Имаме ежеседмични групажни линии по релациите България – Великобритания и Ирландия – България.

Групажният товар представлява групиране на малки стоки със сходен произход, които пътуват до една и съща дестинация, така че да се образува по-добре управляема товарна единица, например полуремарке. Комбинирането на товари от повече от един изпращач и/или на повече от един получател на пратка заедно е известно още като „консолидация“. Това е най-евтиният и ефективен начин за транспортиране на стоки. При пристигане отделните групажни пратки се разтоварват и всяка отделна стока бива доставена до съответния получател. С изключение на опасни или нетрайни стоки практически всякакъв вид товар може да бъде превозен с този метод на доставка.