Извънгабаритен транспорт

This is custom heading element

Извънгабаритни са товарите с размери и тегло, по-големи от тези на товарите, превозвани с обикновени превозни средства. Транспортирането на извънгабаритен товар е специфична дейност, тъй като е необходимо координиране на превозите с Пътна полиция и АПИ. Това се налага поради изискванията на нормативната база, свързани с подготвянето на специални документи и оборудване. Ние притежаваме необходимите превозни средства и специалисти с опит в извънгабаритни превози.