Пълен транспорт

Цели товари

Целите товари предполагат пълно натоварване на транспортното средство. Това е решение най-често за търговци и производители, които имат достатъчно големи обеми товари, за да заявят транспортирането им с отделно транспортно средство, което изпълнява транспорта само за тях. Други названия на тези товари са „цялостни“ и „комплектни“. Ние транспортираме палетизирана и кубираща стока директно до крайната дестинация, спестявайки ви ценно време, което е основен фактор, ако трябва да направите спешни доставки.