Изготвяне на документи за превоз на пакетирани фуражи

Фирмата е официално регистриран оператор в системата на Traces NT и предлага изготвяне на CHED сертификат и проверка на пратката по време на транспорт.