Товаро-разтоварителни дейности

Товаро-разтоварни операции се свързват с претоварването на стоки между две превозни средства: палети, машини и др.

Складовата ни база е оборудвана с подемна техника до 5 тона и рампи за разтоварване на самоходна техника.