Складиране

Складиране

Основната функция на склада е да съхранява продукти или стоки, преди да бъдат преместени на друго място. Ние имаме високи стандарти за складиране, тъй като като като продукти знаем, че за всеки производител или търговец на едро складиране, грижа за вас и неговата доставка е от голяма важност.

СКЛАДИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

„Матео 69“ разполага с 400 м  2  закрити площи и 2000 м  2  открита площ, разположени в кв. Военна Рампа, София.

Извършваме сума, внос, транзит Т1 и Т2 за България.

СКЛАДИРАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

За нуждите на групата и разполагате със закрита складова площ в градовете Ашфорд (Ашфорд) и Ившам (Ившам), Великобритания.

Предлагаме сума, внос, транзит Т1 и Т2 за Великобритания, Франция и Австрия.