Транспорт

Извършваме транспортни услуги:

  • по релациите България – Великобритания и Ирландия – България
  • от и до държавите в рамките на Европейския съюз
  • от и до съседните на България страни – Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Турция
  • доставки в рамките на България и Великобритания с автомобил с падащ борд

Цели товари

Целите товари предполагат пълно натоварване на транспортното средство. Това е решение най-често за търговци и производители, които имат достатъчно големи обеми товари, за да заявят транспортирането им с отделно транспортно средство, което изпълнява транспорта само за тях. Други названия на тези товари са „цялостни“ и „комплектни“. Ние транспортираме палетизирана и кубираща стока директно до крайната дестинация, спестявайки ви ценно време, което е основен фактор, ако трябва да направите спешни доставки.

Групажни товари

Групажният товар представлява групиране на малки стоки със сходен произход, които пътуват до една и съща дестинация, така че да се образува по-добре управляема товарна единица, например полуремарке. Комбинирането на товари от повече от един изпращач и/или на повече от един получател на пратка заедно е известно още като „консолидация“. Това е най-евтиният и ефективен начин за транспортиране на стоки. При пристигане отделните групажни пратки се разтоварват и всяка отделна стока бива доставена до съответния получател. С изключение на опасни или нетрайни стоки практически всякакъв вид товар може да бъде превозен с този метод на доставка.

Извънгабаритен товари

Извънгабаритни са товарите с размери и тегло, по-големи от тези на товарите, превозвани с обикновени превозни средства. Транспортирането на извънгабаритен товар е специфична дейност, тъй като е необходимо координиране на превозите с Пътна полиция и АПИ. Това се налага поради изискванията на нормативната база, свързани с подготвянето на специални документи и оборудване. Ние притежаваме необходимите превозни средства и специалисти с опит в извънгабаритни превози.